06/03/20  Văn bản của Phòng  1173
Lịch phát sóng chương trình ôn tập HK I năm học 2019-2020  từ 09/3/2020 đến 14/3/2020
 21/02/20  Văn bản của Phòng  1068
Hướng dẫn công tác truyền thông, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid - 19
 17/02/20  Văn bản của Phòng  850
Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 02/2020 để phòng chống dịch bệnh Covid -19
 15/02/20  Văn bản của Phòng  611
Thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh nCoV 
 12/02/20  Văn bản của Phòng  986
Thông báo cho học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ học