21/02/20  Văn bản của Phòng  277
Hướng dẫn công tác truyền thông, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid - 19
 17/02/20  Văn bản của Phòng  281
Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 02/2020 để phòng chống dịch bệnh Covid -19
 15/02/20  Văn bản của Phòng  223
Thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh nCoV 
 12/02/20  Văn bản của Phòng  387
Thông báo cho học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ học 
 10/02/20  Văn bản của Phòng  238
Học sinh tiếp tục được tạm nghỉ học để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona
 10/02/20  Văn bản của Phòng  227
Phòng GDĐ Long Khánh thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona